top of page

อุปกรณ์กรอบรูป

ตัวอย่างงานอุปกรณ์กรอบรูป ติดต่อขอรายละเอียดและขอตัวอย่างได้ที่ ติดต่อเรา

บานพับ 1.5 นิ้ว

อุปกรณ์กรอบรูป บานพับ 1.5 นิ้ว มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

บานพับ 1 นิ้ว

อุปกรณ์กรอบรูป บานพับ 1 นิ้ว มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ห่วงแขวนกรอบรูปเล็ก

อุปกรณ์กรอบรูป ห่วงแขวน มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ห่วงแขวนกรอบรูปใหญ่

อุปกรณ์กรอบรูป ห่วงแขวน มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ห่วงแขวนกรอบรูป 2 รู

อุปกรณ์กรอบรูป ห่วงแขวน มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ตัวแขวนฟันปลา 7 ฟัน

อุปกรณ์กรอบรูป ตัวแขวนฟันปลา มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ตัวแขวนฟันปลา 3 ฟัน

อุปกรณ์กรอบรูป ตัวแขวนฟันปลา มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

หูแขวนรูกุญแจใหญ่

อุปกรณ์กรอบรูป หูแขวนรูกุญแจใหญ่ มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

หูแขวนรูกุญแจเล็ก

อุปกรณ์กรอบรูป หูแขวนรูกุญแจเล็ก มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ล็อคหอกเหล็ก

อุปกรณ์กรอบรูป ห่วงแขวน มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ล็อคหอกญี่ปุ่น

อุปกรณ์กรอบรูป ห่วงแขวน มีสี นิเกิ้ล ทอง ดำ

ตัวยึดสายสลิงกรอบรูป

อุปกรณ์กรอบรูป ตัวยึดสายสลิงกรอบรูป มีสี นิเกิ้ล

bottom of page